ARBORING arborikultura usluge orijentirane su na jedinku drvenastog urbanog zelenila- stablo ili grm. Detaljnom analizom dobivamo odgovore na koji način okoliš i organizmi djeluju na drvo te kako drvo utječe na okoliš oko sebe. Ukoliko nas želite angažirati da za Vas detaljno proučimo Vaša stabla kako bi onda dugo vremena ostala krasiti krajolik u kojem se nalaze, rado ćemo se suočiti sa svim izazovima.

arborikultura usluge ARBORING analiza

Pogledajte detalje ARBORING arborikultura usluge:

Ulazni podaci za izradu specijalističkih studija dobivaju se korištenjem specijalističkih testova. Testovi i druge specijalističke metode koji se koriste u naprednoj prosudbi su:

  • denzitometrija drva (rezistografiranje) mehaničko otkrivanje uznapredovalosti truležu u deblu
  • ultrazvučni pregled debljine zdrave stjenke drva baziran na električnoj konduktivnosti drva (arbotomija)
  • detaljno ispitivanje grana u krošnje stabala kako bi se utvrdilo prisustvo truleži ili prisutnost nepovoljne anatomske građe
  • testiranje otpornosti na udare vjetra (pulling test)

Cilj ovih specijalističkih studija je utvrđivanje sigurnosti korištenja prostora oko stabla.

Specijalistička izvješća i elaborati izrađeni su na temelju analize podataka o stablu koji se prikupljalju na terenu. Prilikom prikupljanja podataka koristimo najmodernije metode kako bi čim preciznije utvrdili stanje stabla. Od metoda izdvajamo:

  • detaljna vizualna kontrola stabla i okoliša oko stabla
  • kontrola vitaliteta (fluorescencija klorofila, izbojna moć stabla, osutost krošnje i dr.)
  • ispitivanje godišnjih prirasta stabla i dendrokronologija, ispitivanje mehaničkih svojstava korijena

Cilj ovih specijalističkih studija je uspostaviti anamnezu stabla i procijeniti vitalitet s obzirom na fiziološke procese u stablu.

Orezivanje stabala napraviti ćemo prema dijagnostičkim nalazima. Orezati ćemo sve kritične, bolesne i suhe grane sa vašeg zelenila, a prema potrebi vršimo i rušenje stabala čiji je statički integritet narušen te koja predstavljaju opasnost za okolinu.

Rušenje stabala izvodi se specijalnom tehnikom koja je razvijena za korištenje upravo u urbanim područjima sa ciljem očuvanja okoliša oko stabla koje se uklanja.

Osiguranje krošnje izvodi se kako bi se sačuvala stara i znamenita stabla koja predstavljaju prirodnu baštinu. Cilj osiguranja krošnje je smanjiti dinamička naprezanja pojedinih grana rasterećivanjem sile koja se prema posebnim proračunima raspodjeljuje na zdrave dijelove krošnje. Osiguranje krošnje izvodi se pomoću atestirane užadi, sajli i šipki izrađene od specijalnih materijala nehabajućih materijala.

Detaljna analiza staništa pokazuje nam kakvo je stanište oko stabla i ukazuje na trenutne ili buduće probleme povezane sa rastom i razvojem stabla. U sklopu ispitivanja staništa obavljamo radove:

  • ispitivanje i analizu tla (mineralni sastav, specifična gustoća)
  • analiza učestalosti upotrebe prostora

Cilj analize stanište je utvrditi okolišne faktore koje utječu na rast i razvoj stabla. Sanacijom degradiranog staništa se stara i monumentalna stabla zaštitičuju od negativnih utjecaja u njihovom neposrednom okolišu.

Presadnja XXXL stabala proces je koji je potrebno pomno isplanirati i izvesti. Ukoliko je Vaša želja da stablo za koje ste posebno vezni spasite od uništavanja moguće ga je u većini slučajeva uspješno presaditi. Posebnim tehnikama i zahvatima umanjujemo stres koji biljka trpi prilikom tog zahvata kako bi što vitalnija nastavila svoj rast i razvoj na novom staništu.

Pomlađivanje ili rejuvenilizacija zelenih ograda specijalne su arborikultura usluge na njezi zelenila koje se provode sa ciljem poboljšanja vitaliteta i fizioloških procesa stare biljke, a rezultati se očituju u boljem i jačem rastu pomlađene biljke.

Nadzor sadnje drveća obuhvaća sljedeće radnje: pregled kvalitete nadzemnih i podzemnih organa sadnog materijala i nadzor procesa sadnje stabala kako bi se propadanje posađenog sadnog materijala svelo na minimum.

Cilj je smanjivanje troškova podizanja mladih nasada u urbanim prostorima (prosječno propadanje sadnica u prve dvije godine nakon sadnje zbog loše prakse i/ili lošeg sadnog materijala iznosi cca 25%).

Zaštita drveća i grmova od štetnih insekata i gljiva obuhvaća tretiranje stabala posebnim biološkim ili kemijskim preparatima kako bi se smanjili ili u potpunosti uklonili štetnici sa stabala.

Arborikultura usluge, znanost i istraživanja u sprječavanju karantenskih štetnika sve više i više napreduje. Ukoliko mislite da su na Vašim stablima karantenski štetnici hitno obavijestite šumarsku fitosanitetsku službu i obratite se nama kako bismo zajedno sačuvali Vašu zelenu imovinu.

USLUGE Urbano šumarstvo>>