ARBORING tim sastoji se od malog broja stručnjaka. O nama najbolje govore naša dostignuća u znanosti. Naši interesi orijentirani su na poboljšavanje praktičnog rada i upravljanja zelenilom. Od travnja 2016. odlučili podijeliti naša iskustva i znanja sa Vama. Kontaktirajte nas ako želite da za Vas uz pomoć prirode ostvarimo višestruku dobit.

o nama ARBORING

Fran je kroz rad njegovih roditelja bio izložen izazovima u šumarstvu. Kao treća generacija šumara upisuje šumarski fakultet I studira i upisuje apsolventsku godinu na smjeru Urbanog šumarstva, ekologije i zaštite prirode te se kasnije želeći izučiti detaljnije odnose biljaka u urbanom okruženju prebacuje na drugi fakultet i završava smjer hortikulture.

Tijekom godina polaže više specijalističkih tečajeva iz područja arborikulture i 2007. godine postaje jedan od prvih hrvatski certificiranih European Tree Workera (ETW).

Od 2007. godine uz studiranje radi na poslovima i projektima iz arborikulture, volontira u Hrvatskoj udruzi za arborikulturu (HUA) istražuje i piše znanstvene radove.

U srpnju 2018. pohađa specijalističku edukaciju za evaluaciju i upravljanje starim stablima.

Sada je voditelj i vlasnik poduzeća ARBORING te se uz redovne poslove usavršava dalje u profesiji polažući specijalističke tečajeve iz arboriklture i urbanog šumastva. Nakon završenog studija MSc Arboriculture and Urban forestry na Myerscough University Center prema programu izrađenom od Svjetske udruge za arborikulturu (ISA) i komore ovlaštenih inžinjera urbanog šumarstva UK, uz redovite poslovne obaveze glavna preokipacija mu je podizanje svijest od važnosti urbanog zelenila a posebno starih stabala.

Karmelo je od malena bio povezan sa prirodom. Nakon dipolmiranja na Šumarskom fakultetu obavljao je različite funkcije u gospodarenju šumama i educiranju mladih naraštaja šumara. Bio je predavač na šumarskoj školi u Delnicama na uređivanju šuma. Od tamo odlazi na mjesto upravitelja NP Mljet gdje je svoje obaveze shvatio doslovno i brinuo da se spriječi devastacija zaštićenih prirodnih krajolika. Nakon toga radi na poslovima uređivanja šuma u UŠP Delnice. Potom se zapošljava u Šumarskom institutu, Jastrebarsko. Baveći se zanstveno-istraživačkim radom usavršava svoja znanja i vještine te izlaže i sudjeluje na brojnim projektima i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Svoja istraživanja okrunjuje radom na doktorskoj tezi iz područja uređivanja šuma. Pred kraj svojeg aktivnog radnog vijeka postaje predavač na Veleučilištu u Karlovcu gdje podučava studente na smjeru lovstva i zaštite prirode.

Jedan je od suosnivača Hrvatske udruge za arborikulturu (HUA) te je do danas njezin aktivni član. Možda najveće priznanje za njegov rad i profesionalna ostvarenja je imenovanje članom znanstvenog vijeća za šumarstvo republike Češke čiji je također član.

Danas osjećajući potrebu da svoje golemo iskustvo prenese na mlađe generacije aktivno surađuje i vodi projekte društva ARBORING te radi vlastita istraživanja na području Urbanog šumarstva.

Maja je druga generacija šumarskih stručnjaka u svojoj obitelji. Njezin otac, također diplomirani inženjer šumarstva, ostavio je vrlo pozitivan dojam na nju svojom brigom i ljubavi prema šumi. Maja je završila Šumarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu te je nakon toga počela raditi u Šumarskom institutu, Jastrebarsko kao znanstveni novak u odjelu za oplemenjivanje drveća i šumsko sjemenarstvo. Doktorirala je na temi genetske varijabilnosti obične jele. Zajedno sa svojim suradnicima redovito sudjeluje na znanstvenim skupovima i ISTA- FTSC. Voditeljica je akreditiranog laboratorija za ispitivanje kvalitete šumskog sjemena i ekspert  Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) za područje ispitivanja kvalitete sjemena. Kroz svoje svakodnevno djelovanje radi na nadzoru proizvodnje šumskog reprodukcijskog materijala u Hrvatskoj.

Selekcija radova sa međunarodnih kongresa:

Svjetski kongres (IUFRO)- International union of forest research organization:
Ljubljana 1986, Montreal 1990, Tampere 1995, Salt Lake City 2014

Svjetski kongres (IUFC)- International urban forestry congress (UBC, ISA Arb. NW ch.)- Vancouver 2018

Radne skupine (IUFRO): Berlin 1992, Freiburg 1995, Teisendorf 1999, Zagreb 2000, Gegenbach 2002, Helsinki 2003, Zagreb 2012

Svjetski kongres (ISTA)- International seed testing association: Angres 2001, Prag 2003, Antalya 2013, Edinbourgh 2014

Trees people and built environment II i III (ICF): Birmingham 2014, Birmingham 2017

European Urban Green Infrastructure Congress (EUGIC): Budapest 2017

Natural resources, green technology and sustainable development (HŠI): Zagreb 2014, Zagreb 2016

Stabla u gradovima- sigurnost, zaštita i njega (HUA): Rovinj 2013