ARBORING tim sastoji se od malog broja stručnjaka. O nama najbolje govore naša dostignuća u znanosti. Naši interesi orijentirani su na poboljšavanje praktičnog rada i upravljanja zelenilom. Od travnja 2016. odlučili podijeliti naša iskustva i znanja sa Vama. Kontaktirajte nas ako želite da za Vas uz pomoć prirode ostvarimo višestruku dobit.

o nama ARBORING

Fran je kroz rad njegovih roditelja bio izložen izazovima u šumarstvu. Kao treća generacija šumara upisuje šumarski fakultet I studira i upisuje apsolventsku godinu na smjeru Urbanog šumarstva, ekologije i zaštite prirode te se kasnije želeći izučiti detaljnije odnose biljaka u urbanom okruženju prebacuje na drugi fakultet i završava smjer hortikulture.

Tijekom godina polaže više specijalističkih tečajeva iz područja arborikulture i 2007. godine postaje jedan od prvih hrvatski certificiranih European Tree Workera (ETW).

Od 2007. godine uz studiranje radi na poslovima i projektima iz arborikulture, volontira u Hrvatskoj udruzi za arborikulturu (HUA) istražuje i piše znanstvene radove.

Sada je voditelj i vlasnik poduzeća ARBORING te se uz redovne poslove usavršava dalje u profesiji polažući specijalističke tečajeve iz arboriklture. Studira u UK na studiju MSc Arboriculture and Urban forestry na Myerscough College prema programu potvrđenom od Svjetske udruge za arborikulturu (ISA).

Karmelo je od malena bio povezan sa prirodom. Nakon dipolmiranja na Šumarskom fakultetu obavljao je različite funkcije u gospodarenju šumama i educiranju mladih naraštaja šumara. Bio je predavač na šumarskoj školi u Delnicama na uređivanju šuma. Od tamo odlazi na mjesto upravitelja NP Mljet gdje je svoje obaveze shvatio doslovno i brinuo da se spriječi devastacija zaštićenih prirodnih krajolika. Nakon toga radi na poslovima uređivanja šuma u UŠP Delnice. Potom se zapošljava u Šumarskom institutu, Jastrebarsko. Baveći se zanstveno-istraživačkim radom usavršava svoja znanja i vještine te izlaže i sudjeluje na brojnim projektima i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Svoja istraživanja okrunjuje radom na doktorskoj tezi iz područja uređivanja šuma. Pred kraj svojeg aktivnog radnog vijeka postaje predavač na Veleučilištu u Karlovcu gdje podučava studente na smjeru lovstva i zaštite prirode.

Jedan je od suosnivača Hrvatske udruge za arborikulturu (HUA) te je do danas njezin aktivni član. Možda najveće priznanje za njegov rad i profesionalna ostvarenja je imenovanje članom znanstvenog vijeća za šumarstvo republike Češke čiji je također član.

Danas osjećajući potrebu da svoje golemo iskustvo prenese na mlađe generacije aktivno surađuje i vodi projekte društva ARBORING te radi vlastita istraživanja na području Urbanog šumarstva.

Maja je druga generacija šumarskih stručnjaka u svojoj obitelji. Njezin otac, također diplomirani inženjer šumarstva, ostavio je vrlo pozitivan dojam na nju svojom brigom i ljubavi prema šumi. Maja je završila Šumarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu te je nakon toga počela raditi u Šumarskom institutu, Jastrebarsko kao znanstveni novak u odjelu za oplemenjivanje drveća i šumsko sjemenarstvo. Doktorirala je na temi genetske varijabilnosti obične jele. Zajedno sa svojim suradnicima redovito sudjeluje na znanstvenim skupovima i ISTA- FTSC. Voditeljica je akreditiranog laboratorija za ispitivanje kvalitete šumskog sjemena i ekspert  Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) za područje ispitivanja kvalitete sjemena. Kroz svoje svakodnevno djelovanje radi na nadzoru proizvodnje šumskog reprodukcijskog materijala u Hrvatskoj.

Selekcija radova sa međunarodnih kongresa:

Svjetski kongres (IUFRO)- International union of forest research organization:
Ljubljana 1986, Montreal 1990, Tampere 1995, Salt Lake City 2014

Radne skupine (IUFRO): Berlin 1992, Freiburg 1995, Teisendorf 1999, Zagreb 2000, Gegenbach 2002, Helsinki 2003, Zagreb 2012

Svjetski kongres (ISTA)- International seed testing association: Angres 2001, Prag 2003, Antalya 2013, Edinbourgh 2014

Trees people and built environment II i III (ICF): Birmingham 2014, Birmingham 2017

Natural resources, green technology and sustainable development (HŠI): Zagreb 2014, Zagreb 2016

Stabla u gradovima- sigurnost, zaštita i njega (HUA): Rovinj 2013