Reference naših radova pogledajte u nastavku:

Globalne ekološke promjene u svijetu imaju sve izraženiji utjecaj na zelenu infrastrukturu u antropogeno modificiranom krajoliku, urbanim i peri-urbanim područjima. Stabla kao najdugovječniji elementi zelene infrastrukture su u tom smislu najosjetljivija stoga im je potrebno pružiti posebnu pozornost. Naše klijente savjetujemo prema specifičnim specijalističkim znanjima i vještinama s ciljem maksimiziranja koristi koje pružaju stabla u svojem neposrednom okolišu. Naši klijenti su:

Dječji vrtić “Radost”, Jastrebarsko
Javna ustanova Nacionalni park Mljet
Hrvatske šume, UŠ Zagreb, RJ Hortikultura
HKD Napredak, Sv. Filip i Jakov